Πολιτιστικά Έργα – Πρόγραμμα “Αττική”

20240419 Mouseio v2
📍 Σήμερα παρευρέθηκα στην ενημερωτική εκδήλωση για τα πολιτιστικά Έργα, τα οποία είναι συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ”.
 
📍 Ο χώρος του μουσείου που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση και συγχρόνως η ξενάγηση, είναι έργο που ολοκληρώθηκε επί θητείας Γιάννης Σγουρός .
 
📍 Ως μέλος της επιτροπής Πολιτισμού της Περιφέρειας, προσπαθούμε να υλοποιούνται δράσεις με στόχο την ανάδειξη των πολιτιστικών μας μνημείων.
 
📍 Συγχρόνως προβάλλουμε τη πολιτιστική ταυτότητα των αρχαίων και σύγχρονων έργων της Αττικής μας.

Comments are closed.