Γιωργος Ντούρος υποψηφιος

Γιώργος Ντούρος

Οι Θέσεις μου

Αγκαλιάζοντας το μέλλον μέσω της ενασχόλησης με την υγιή επιχειρηματικότητα

Καθώς ατενίζουμε το μέλλον, είναι απαραίτητο να καλλιεργήσουμε ένα περιβάλλον υγιούς επιχειρηματικότητας, όπου μπορούν να ευδοκιμήσουν καινοτόμες ιδέες και βιώσιμες πρακτικές.

Η αποστολή αυτή συνεπάγεται μια πολύπλευρη προσέγγιση, που περιλαμβάνει διάφορους τομείς και κοινωνικά στρώματα.

  1. Δημιουργία επιχειρηματικού κόμβου για την τεχνολογία και τις βιώσιμες επιχειρήσεις στην Αττική. Ειδικά στον Βόρειο Τομέα θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τη δημιουργία “δημιουργικών” κόμβων που θα ασχολούνται με επαγγέλματα του πολιτισμού και της αρχιτεκτονικής.
2. Ενίσχυση της συνεργασίας με επιχειρηματικούς συνδέσμους και επιμελητήρια. 3. Προώθηση προγραμμάτων επιχειρηματικής κατάρτισης και επιχειρηματικής καθοδήγησης για τους νέους. 4. Παροχή ολοκληρωμένης καθοδήγησης και πληροφόρησης σχετικά με τις ευρωπαϊκές (ΕΣΠΑ) και εθνικές (ΠΕΠ) επιλογές χρηματοδότησης . 5. Παλιννόστηση ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων από το εξωτερικό στην Αττική.

Καθώς αξιοποιούμε το δυναμικό της περιοχής και των ανθρώπων μας, το όραμα της μετατροπής της Αττικής σε φάρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για την Ευρώπη γίνεται πιο εφικτό. Επιπλέον, ας συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε μια περιοχή που όχι μόνο θα ευημερεί οικονομικά αλλά και θα τηρεί τις αρχές της ηθικής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ανάχωμα στην κλιματική αλλαγή μέσω της πράσινης και κυκλικής οικονομίας

Ο ανησυχητικός ρυθμός της κλιματικής αλλαγής απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη δράση. Αγκαλιάζοντας την πράσινη και κυκλική οικονομία , μπορούμε να φέρουμε ουσιαστικές αλλαγές στην περιοχή μας, διευκολύνοντας ένα μέλλον όπου η οικονομική ανάπτυξη θα συμβαδίζει με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα .

1. Επιτάχυνση της στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προωθώντας την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Αττική.

2. Να βελτιώσουμε τις στρατηγικές διαχείρισης αποβλήτων, εστιάζοντας στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.

3. Συνεχή συντήρηση και βελτίωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού και την εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού.

4. Χρήση drones , για την έγκαιρη ενημέρωση και δράση σε περίπτωση κινδύνου, ενώ προηγουμένως έχει γίνει χαρτογράφηση.

5. Μετατροπή αδρανών αστικών χώρων σε πράσινες ζώνες και κοινοτικούς κήπους.

6. Αξιοποίηση της ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης για την έρευνα και την ανάπτυξη της καθαρής τεχνολογίας.

7. Βελτίωση των χώρων πρασίνου που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Το ταξίδι προς μια πράσινη και κυκλική οικονομία μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά τα αποτελέσματα είναι ανεκτίμητα. Εστιάζοντας σε αυτές τις πρωτοβουλίες, μπορούμε να καταστήσουμε την Αττική πρωτοπόρο στη δράση για το κλίμα, δημιουργώντας ένα βιώσιμο μέλλον για την περιοχή μας και εμπνέοντας άλλους παγκοσμίως.

Ονειρεύομαι μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία

Μια πραγματικά προοδευτική κοινωνία είναι εκείνη όπου κάθε άτομο έχει την ευκαιρία να ζήσει τη ζωή στο έπακρο. Είναι συλλογική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες με τους άλλους, προωθώντας έτσι μια πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

1. Προωθούμε προγράμματα εκπαίδευσης και απασχολησιμότητας χωρίς αποκλεισμούς.

2. Αναπτύσσουμε συνεργασίες με εταιρείες τεχνολογίας για βοηθητικές συσκευές και λογισμικό.

3. Καταστούμε πιο προσβάσιμους προσβάσιμους τους ιστορικούς τόπους και πολιτιστικά ορόσημα.

4. Έλεγχος των οδών και των κόμβων, αρμοδιότητας της Περιφέρειας ώστε να εξακριβωθεί η προσβασιμότητα τους.

5. Χρήση τους οπτικοακουστικών συστημάτων και απαραίτητων υποδομών όπου είναι εφικτό.

6. Αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση.

7. Κίνητρα προς τις επιχειρήσεις της περιφέρειας για δαπάνες προσβασιμότητας.

Στην επιδίωξη μιας Αττικής χωρίς αποκλεισμούς, αυτές οι στρατηγικές μπορούν να μας καθοδηγήσουν. Ας δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου η διαφορετικότητα θα εξυμνείται και όλοι οι κάτοικοι θα αισθάνονται ότι εκτιμώνται και συμπεριλαμβάνονται. Μαζί, μπορούμε να ονειρευτούμε μια κοινωνία όπου η αναπηρία δεν θα καθορίζει τις ευκαιρίες ή τις δυνατότητες κάποιου.

Ανάπτυξη υποδομών φιλικών προς τους ανθρώπους και το περιβάλλον

Οι υποδομές της Αττικής αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της περιφερειακής μας ανάπτυξης, επηρεάζοντας τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας όσο και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντός μας. Πρέπει να εξισορροπήσουμε αυτούς τους διπλούς στόχους, δημιουργώντας μια υποδομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων και ταυτόχρονα να σέβεται τις περιβαλλοντικές μας δεσμεύσεις.

1. Αναμόρφωση των υποδομών μεταφορών για την προώθηση του περπατήματος, της ποδηλασίας και των δημόσιων μεταφορών.

2. Εισάγουμε πράσινες στέγες, αστικά δάση και κήπους βροχής στα σχέδια αστικής ανάπτυξης.

3. Προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και στη χρήση ανανεώσιμων υλικών στα έργα υποδομής.

4. Σχεδίαση ασφαλών ποδηλατοδρόμων σε περιοχές όπου υπάρχει πραγματική ζήτηση ειδικά στον Βόρειο Τομέα Αθηνών που υπάρχουν ιδανικές εκτάσεις.

5. Εφαρμογή ισχυρών προγραμμάτων συντήρησης, με κλιμάκια ελέγχου ποιότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τα έργα υποδομής και τις σημαντικές οδικές αρτηρίες.

Με την ανάπτυξη υποδομών φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, δεν επιδιώκουμε μόνο τη βελτίωση των σημερινών συνθηκών διαβίωσης, αλλά και τη διασφάλιση του μέλλοντος της Αττικής. Ας επενδύσουμε σε υποδομές που απηχούν τη δέσμευσή μας προς τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Shopping Basket