Τοποθέτηση στο 7ο Περιφ. Συμβούλιο

20240301 Τοποθ 7ο Περιφ Συμβουλιο
📍 Τοποθέτηση μου, όσον αφορά τη περιβάλλοντική μελέτη στο 7 Περιφερειακό Συμβούλιο!

Comments are closed.