Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Πρόθεσή μας είναι να κοινοποιούμε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν τη σελίδα έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες όπως το όνομα, το επώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (email) τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας (κινητό και σταθερό) και η ταχυδρομική διεύθυνσή σας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι το Πολιτικό Γραφείο Γιώργου Ντούρου, διεύθυνση Περικλέους 14, Χαλάνδρι, Αττική 152 32

Το Πολιτικό Γραφείο του Γιώργου Ντούρου δεν προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατόπιν δικής σας συναίνεσης από το Πολιτικό Γραφείο του Γιώργου Ντούρου σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο GDPR, καθώς και οι λοιπές κείμενες νομοθετικές διατάξεις για τη διατήρηση και χρήση των δεδομένων με σκοπό την αμφίδρομη επικοινωνία μας και την ενημέρωσή σας για την πολιτική δράση του Γιώργου Ντούρου.

Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR, αφορούν:

  • στη λήθη (διαγραφή)
  • στη φορητότητα δεδομένων
  • στην εναντίωση
  • στην αλλαγή δεδομένων (διόρθωση)
  • στην ενημέρωση
  • στην πρόσβαση
  • στον περιορισμό της επεξεργασίας

Αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρείτε στο πλήρες κείμενο του Κανονισμού εδώ

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δε συνδέεται με το Πολιτικό Γραφείο του Γιώργου Ντούρου. Το Πολιτικό Γραφείο του Γιώργου Ντούρου μεριμνά ώστε όλοι οι παραπάνω, με τους οποίους συνεργάζεται, να συμμορφώνονται με τον GDPR. Για την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletter) χρησιμοποιούμε τη διαδικτυακή πλατφόρμα Mailchimp. 
Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα του Γιώργου Ντούρου georgentouros.gr δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό σας στοιχείο.

Αν επιθυμείτε τη διαγραφή ή την τροποποίηση των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά  αποστέλλοντας e-mail στο info@georgentouros.gr.

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς σε ασφαλή βάση δεδομένων κατά τη διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητας του Γιώργου Ντούρου και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@georgentouros.gr